Akkreditering

Klinikken er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Akkrediteringen betyder, at klinikken lever op til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel om høj og vedholdende kvalitet.

Det drejer sig om standarder for:

Organisatoriske forhold
– fx klinikledelse, hygiejneforhold, rengøring og tilgængelighed

Patientforløb
– fx håndtering af persondata, patientsikkerhed og medicinhåndtering

Faglighed
– fx fastholdelse og udvikling af kompetencer hos lægen og hjælpepersonalet

institut for kvalitet og akkreditering sundhedsstyrelsen